Home

Valoare statistica intrastat

Valoare statistica intrastat - Blogge

e-Intrastat. Conditii de livrare. Incoterms

Intrastat declarations are submitted on a monthly basis throughout the EU. The submission deadline varies from country to country, although many countries set the due date around the 10th business day following the end of the month to which the declaration relates Aplicatia offline permite crearea unui fisier care cuprinde Declaratia statistica Intrastat, transmisa Institutului National de Statistica de catre furnizorul de informatii statistice prin selectarea uneia din cele trei modalitati: 1) e-mail, la adresa: declaratie. intrastat @insse.ro; 2) incarcarea fisierului in aplicatia on-line Intrastat disponibila pe site-ul www Pragurile valorice Intrastat reprezintă valori maxime a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiţi să transmită declaraţia Intrastat. Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux şi pot avea valori diferite pentru introduceri şi respectiv expedieri intracomunitare de bunuri punctul de destinatie. Valoare Statistica < Valoare Facturata. Intrastat - Livrari: se scade valoarea transportului si a asigurarii de la punctul de expediere pana la frontiera Romana. Valoare Statistica < Valoare Facturata. Descriere: Vanzatorul are aceleasi obligatii ca la termenul CPT dar suplimentar el trebuie sa efectuez valorice Intrastat se publică anual în M onitorul O ficial al Rom âniei, Partea I. SCOPUL PREZENTELOR NORME Normele de com pletare a declaraţiei statistice Intrastat conţin inform aţii privind sistemul statistic Intrastat m enite să sprijine furnizorii de inform aţii statistic

e-Intrastat

Pragurile valorice pentru Intrastat in anul 202

Pragurile valorice Intrastat reprezinta valori maxime ale schimburilor intracomunitare peste care operatorii economici NU sunt scutiti sa transmita declaratia Intrastat. Pragurile valorice Intrastat se stabilesc separat pentru fiecare flux si pot avea valori diferite pentru introduceri si respectiv expedieri intracomunitare de bunuri - Valoarea facturata inscrisa in documentele fiscale poate fi diferita de valoarea care trebuie inscrisa in campul Valoare facturata din declaratia Intrastat, asa cum este cazul prelucrarii de bunuri, unde valoarea bunurilor obtinute in urma prelucrarii declarata in Intrastat cuprinde atat valoarea materiilor prime cat si valoarea manoperei, pe cand documentul fiscal cuprinde doar valoarea manoperei, iar in declaratia 390 se raporteaza ca prestare de servicii, pe cand in Intrastat ca. Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplica acelor furnizori de informatii statistice Intrastat care in anul anterior celui de referinta sau in anul de referinta au inregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistica la 10.000.000 lei pentru introduceri si, respectiv, 20.000.000 lei. Institutului National de Statistica a emis un Ordin prin care au fost legiferate noile praguri valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011. Acestea sunt: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare..

Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii: 1. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata; 2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; 3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele. Corelatii intre declaratia recapitulativa 390 si declaratia statistica INTRASTAT. Posted on April 18, 2012 by Bogdan Costea. - valoarea facturata inscrisa in documentele fiscale poate fi diferita de valoarea care trebuie inscrisa in campul Valoare facturata din declaratia Intrastat,. e-Intrastat program de intocmire a declaratiilor INTRASTAT. Transformare fisier Excel in fisiere INTRASTAT. Statistica INTRASTAT. Declaratie Intrastat. Actualizare automat a cursului Valutar. Coduri vamale. Tarif Vamal Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat din 11.11.2014, aprobate prin Ordinul INS nr. 569/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 854 din 24 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 854/2014).. În vigoare de la 24.11.2014. Cadrul legal - Naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în Monitorul.

Declaratia Intrastat si plafoanele actualizate pentru 202

Operatorii economicicare in cursul anului 2008 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membreale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri,expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilorIntrastat stabilite pentru anul 2009, trebuie sa completeze si sa transmita laInstitutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat. Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii: 1. Sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala); 2. Realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; 3 Praguri valorice Intrastat Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atât pentru expedieri intracomunitare de bunuri, cât şi pentru introduceri intracomunitare de bunuri

Incoterms 2021 - conditii de livrare actualizat

Norme de completare a declaratiei statistice Intrastat

Art. 2 Operatorii economici care in cursul anului 2020 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat. In Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 10.01.2017, a fost publicat Ordinul nr. 1475/2016 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. Norma din 06/12/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 21/12/2007 Operatorii economici care in cursul anului 2011 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu. Stiri juridice: In Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul INS nr. 1865/2010, privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011

www.intrastat.ro / Declaratia intrastat / Pentru a completa on-line declaratia Intrastat CLICK AICI / va logati cu CUI-ul societatii si parola cu care v-ati inregistrat / Sectiunea 'Trimite declaratie' / din sectiunea 'Declaratii actuale - valoare factura - valoare statistica - natura tranzactiei. Art. 2 Operatorii economici care in cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat. Se ştie că: - sarcina statistică de completare şi transmitere a declaraţiei statistice INTRASTAT este nouă şi, la început, nu este foarte simplă pentru operatorii economici; - completarea şi transmiterea declaraţiilor statistice prin INTERNET este o noutate şi trebuie învăţată pentru a fi operativi; - obligativitatea completării declaraţiei INTRASTAT revine agenţilor.

Declaratia statistica Intrastat - Manager

 1. Indicii preturilor de consum (IPC) acopera cheltuielile monetare de bunuri si servicii pentru consumul final, pentru toate tipurile de gospodarii rezidente, cu exceptia gospodariilor institutionale, in scopul de a oferi o imagine cat mai relevanta si precisa a inflatiei. IPC poate fi privit ca o metoda de masurare, in linii mari, a preturilor unui model de cheltuieli fixe
 2. Etichete: cine depune intrastat comert intra-UE cum depunem declaratia intrastat informatii statistica intrastat 2020 intrastat 2020 prag Ordinul INS nr. 1.827/25 octombrie 2019 prag intrastat praguri intrastat praguri intrastat 2020 pragurile intrastat pragurile valorice intrastat
 3. Operatorii economici care in cursul anului 2019 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu.

INTRASTA

Art. 2 Operatorii economici care in cursul anului 2015 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat. Valoarea statistica in LEI va fi = valoare marfa+valoare transport Daca formularul va cere unitati suplimentare (m2, kg, m3, etc) le vei trece, cat si greutatea in Kg. Natura tranzactiei A, va fi: 1 Natura tranzactiei B, va fi 1.1 Termeni de livrare: scrie pe factura celui care ti-a vandut: exworks, CFR, CIP, CPT, et Operatorii economici care in cursul anului 2008 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2009, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice. Valoare Statistica Valoare Facturata Intrastat - Livrari: Se scade valoarea transportului de la frontiera romana pana la punctul de destinatie.Valoare Statistica Valoare Facturata Descriere: Vanzatorul plateste pentru transportul marfii la destinatia convenita Institutul National de statistica a stabilit, prin Ordinul 1667 din 04 decembrie 2018, pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2019. Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii

INTRASTAT- praguri valorice pentru 2020- Institutul

 1. Ordinul 501/2015. Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2016 -articole conta.r
 2. ART. 2 - Operatorii economici care in cursul anului 2009 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2010, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii.
 3. 2. Schema de calcul ( am setat indic de val statistica, indicator C la subtotal , respectiv 8 la rutina) 3. Cu MEK32 am definit conditia ca fiind 100% pentru conditia de Incotermen agreata cu furnizorul respectiv. 4. La crearea unei comenzi de aprovizionare conditia este calculata corect in tabul conditii, cimpul de valoare
 4. Valoare Statistica > Valoare Facturata Intrastat - Livrari: Se aduna valoarea transportului de la punctul de plecare pana la frontiera romana. Descriere: Franco caraus inseamna ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care a predat marfa vamuita pentru export, in grija carausului desemnat de cumparator la locul sau punctul convenit
 5. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta; • operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux

Declaratia intrastat. Prin prezenta va reamintim obligatia furnizarii de date statistice prin intermediul Declaratiei Instrastat de catre toti operatorii economici inregistrati in scop de TVA in Romania care efectueaza tranzactii intracomunitare cu bunuri si realizeaza valori ce depasesc pragurile valorice stabilite anual de Institutul de Statistica Valoare Statistica < Valoare Facturata Intrastat - Livrari: Se scade valoarea transportului de la frontiera romana pana la punctul de destinatie.Valoare Statistica < Valoare Facturata Descriere: Vanzatorul trebuie sa plateasca navlu-ul si costurile necesare pentru aducerea marfii in portu

Declaratia Intrastat 2021 Ultima varianta a Aplicatiei intrastat produsa de HOMECONT SRL este intrasta.exe-2021, ce contine nomenclatorul combinat NC8 var. 2021 (combined nomenclature CN8) si structura fisierului XML al declaratiei off-line si on-line Referitor la: Declaraţia statistica Intrastat - praguri valorice pentru anul 2015 Prin Ordinului nr. 567/11.11.2014 (Publicat în Monitorul Oficial nr. 841 din 18 noiembrie 2014), Institutul National de Statistica a aprobat următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2015: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri. Prima dumneavoastră declarație Intrastat se va referi deci la importurile din iulie, în valoare de 15 000 EUR. Este posibil să fiți nevoit să raportați mișcările de produse către și dinspre țările UE în care nu se află sediul întreprinderii dumneavoastră Praguri valorice INTRASTAT 2020 Like pe Facebook: Noutatifiscale.ro Abonare Youtube: Rapcencu Cristian - Noutaticontabile.ro In MOf nr 940 din 22 noiembrie 2019 a fost publicat Ordinul Institutului..

Declaratii INTRASTAT. Servicii de intocmire a declaratiilor INTRASTAT. INTRASTAT este gestionat in Romania de Institutul National de Statistica Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezinta fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene catre teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezinta fluxurile de bunuri care parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte state. Obligativitatea folosirii Sistemului Intrastat revine tuturor agentilor economici ce indeplinesc o serie de conditii: - sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata, avand un cod de identificare fiscala - realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene - valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare import sau export ce.. Operatorii economici care in cursul anului 2013 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu.

Declararea in sistemul Intrastat nu obliga agentul economic sa se inregistreze in scopuri de TVA, insa este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA dar numai cu cod special pentru achizitii.. Ordinul INS nr. 501/2015, publicat ieri în Monitorul Oficial, adoptă plafoanele valorice INTRASTAT valabile în anul 2016, prin a căror depășire operatorii economici au obligația declarării livrărilor și achizițiilor intracomunitare de bunuri la Institutul Național de Statistică.. Potrivit acestui act normativ în anul 2016, plafoanele INTRASTAT sunt INTRASTAT. Compania ECS LOGISTICS inregistrata la INS (Institutul National de Statistica) ca Parte Declaranta Terta (PDT), avand Certificat INS, vine in sprijinul companiilor obligate conform legii, sa declare fluxul de marfuri in sistemul INTRASTAT prin urmatoarele servicii: 1. Colectarea documentelor de la sediu D-voastra; 2. Incadrarea corecta a marfurilor conform Tarifului Vamal

Corelatii intre declaratia recapitulativa 390 VIES si

Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplica acelor furnizori de informatii statistice Intrastat care in anul anterior celui de referinta sau in anul de referinta au inregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistica la 10.000.000 lei pentru introduceri si, respectiv, 20.000.000 lei. Oferte produse si servicii: declaratie de valoare. Producatori, distribuitori, furnizori - Declaratie INTRASTAT, MODEL DE DECLARAT

Intrastat pentru anul 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 din 21 decembrie 2007. Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform legii, pentru schimbul de bunuri (introduceri si expedieri) intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene Institutul National de Statistica a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei atat pentru expedieri intra-UE de bunuri, cat si pentru introduceri intra-UE de bunuri. Un operator economic a carui valoare anuala pentru introducerile intra-UE de bunuri este egala cu sau mai mare de 900.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul introduceri

NOU in MONITOR: Normele de completare a Declaratiei

 1. Aplicatie de prelucrare date din MFG/PRO sau alte aplicatii financiar-contabile pentru programul Intrastat Completare la Manualul de utilizare (versiunea 2018) Intrasta.exe ver. 03.02.2018 - Pagina 2/18 1. Despre prezenta documentatie. Prezenta documentatie este doar o completare a documentatiei de baza livrata cu primel
 2. Operatorii economici care in cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu.
 3. istratiei (905) Stiinta Materialelor (110) Stiinte Politice (1517) Stiintele Comunicarii (171) Stomatologie (28) Telecomunicatii (11) Transporturi (399) Tranzactii Internationale (134) Turism (1815) Alte domenii (1085
 4. Prin Ordinul nr. 1183/2011 emis de Institutul National de Statistica, publicat in MO nr. 891 din 15/12/2011, s-au aprobat urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2012: - 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri, - 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri
 5. Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2016 -articole conta.r
 6. Operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile INTRASTAT pentru anul în curs. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declarația INTRASTAT începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului în curs a expedierilor şi/sau a introducerilor.

Etichetă: valoare statistica importuri. General. Moificare si completare Regulament acces CECCAR. General. aplicatie declaratie intrastat. Abonare la blog via email. Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi. Alătură-te celorlalți 57.128 de abonați Sistemul Intrastat a fost pus in aplicare la data de 1 ianuarie 1993 la nivelui Uniunii Europene si are in componenta o serie de Regulamente valabile pentru toate statele membre UE. sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata, valoarea statistica

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea

 1. În Monitorul Oficial nr. 9 din 04.01.2013 a fost publicat Ordinul Institutului Național de Statistica nr. 1940 din 12 Decembrie 2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2013. Actul normativ reglementează obligația declarării achizițiilor și livrărilor intracomunitare, din punctul de vedere al.
 2. In Monitorul Oficial nr. 0858 din 18 noiembrie 2015, a fost publicat Ordinul INS nr. 501, prin care sunt adoptate plafoanele valorice INTRASTAT valabile in anul 2016, prin a caror depasire operatorii economici au obligatia declararii livrarilor si achizitiilor intracomunitare de bunuri la Institutul National de Statistica.. Potrivit acestui act normativ, in anul 2016, plafoanele INTRASTAT sunt
 3. Obligaţia declarării datelor către Intrastat revine operatorilor economici care sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată (au cod de identificare fiscală), adică cei care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene şi a căror valoare totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv.
 4. Declaratia Intrastat trebuie completata de toti operatorii economici care indeplinesc cumulat urmatoarele conditii: - sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata completarea si transmiterea declaratiei in forma sa finala catre Institutul National de Statistica

Aplicatia se adreseaza în primul rând marilor importatori care fac lunar achizitii intracomunitare AIC si au mii de tranzactii de receptie grupate pe sute de coduri vamale NC8 inclusiv cheltuieli de transport repartizate pe pretul de intrare formând pretul de achizitie complet.Aceasta aplicatie este un program intermediar de pregatire date pentru obtinerea fisierului XML intrastat final. Pragurile valorice in functie de care se stabilesc contribuabilii obligati sa depuna declaratia statistica Instrastat in anul 2015 au fost stabilite printr-un a caror valoare depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an. Pragurile statistice se stabilesc separat si pot avea valori. Intrastat este numele dat sistemului de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri intre tarile din Uniunea Europeana INTRASTAT . Raport de date transmis electronic catre Institutul de statistica. Patrimoniu . Totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti generate de relatiile cu tertii. Factura . Document de efectuare a unei. O peratorii economici furnizori de date Intrastat trebuie sa transmita lunar la INS, in format electronic, o declaratie statistica in care sunt folosite urmatoarele notiuni specifice: - introducere de bunuri: sosirea bunurilor in Romania din Statele Membre ale Uniunii Europene; - expediere de bunuri: iesirea bunurilor din Romania catre Statele Membre ale Uniunii Europene

Operatori economici care trebuie sa depuna Declaratiile Intrastat: Operatorii economici inregistrati in scop de TVA care expediaza sau primesc bunuri inspre sau dinspre un stat UE Operatorii economici inregistrati in scop de TVA care efectueaza comert intracomunitar cu bunuri si realizeaza o valoare a acestuia ce depaseste pragul valoric stabilit anual de Institutul National de Statistica Pragurile valorice in functie de care se stabilesc contribuabilii obligati sa depuna declaratia statistica Instrastat in anul 2015 au fost stabilite printr-un ordin a caror valoare depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an. Pragurile statistice se stabilesc separat si pot avea valori diferite. Sistemul de servicii Intrastat a devenit operational începând cu data 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeana. Declaratia statistica INTRASTAT este completata de toti operatorii economici ale caror importuri si/sau exporturi din/catre statele membre ale Uniunii Europene depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta Declaraţia Intrastat (D.S.I.) se transmite lunar, în format electronic, către Institutul National de Statistica, pană la data de 15 ale fiecărei luni (ex.: pentru achizitiile intracomunitare din luna ianuarie D.S.I. se transmite până la 15 februarie, cel târziu)

(2) Obligația furnizării informațiilor statistice Intrastat revine operatorilor economici înregistrați în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care efectuează comerț intracomunitar cu bunuri și realizează o valoare a acestuia ce depășește pragul valoric stabilit anual de Institutul Național de Statistică, separat pentru cele două fluxuri, introduceri și. Servicii Intrastat. Serviciile Intrastat reprezinta un sistem de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri între tarile din Uniunea Europeana.. Sistemul de servicii Intrastat a devenit operational începând cu data 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeana.. Declaratia statistica INTRASTAT este completata de toti operatorii economici ale caror importuri si. Pragurile valorice in functie de care se stabilesc contribuabilii obligati sa depuna declaratia statistica Instrastat in anul 2015 au fost stabilite printr-un ordin al Institutului National de Statistica, care a intrat marti in vigoare

completare si evidentiere declaratie intrastat 101 - versiunea 7 - declaratie privind impozitul pe profit,conform op anaf nr. 70/24.01.2012 - pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011 - actualizata in data de 02.02.2012 format pdf prevederi legale de completare a formularului 10 Devin furnizori de date Intrastat operatorii economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2021, separat pentru cele doua fluxuri: introduceri si expedieri de bunuri In Monitorul Oficial nr. 0858 din 18 noiembrie 2015, a fost publicat Ordinul INS nr. 501, prin care sunt adoptate plafoanele valorice INTRASTAT valabile in anul 2016, prin a caror depasire operatorii economici au obligatia declararii livrarilor si achizitiilor intracomunitare de bunuri la Institutul National de Statistica. Potrivit acestui act normativ, in anul 2016, plafoanel

ORDIN nr. 21 din 19 ianuarie 2011 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat. EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTIC. Ordinul 684/2008 (ORDIN Nr. 684 din 28 noiembrie 2008 privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat Declaratia Intrastat se transmite lunar, in format electronic, catre Institutul National de Statistica (INS), iar cei vizati sunt operatorii economici care in 2014 au facut schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri -- expedieri si introduceri de bunuri --, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru 2015. 1. INTRASTAT. Sistemul Intrastat a devenit operational incepand cu data 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Declaratia statistica INTRASTAT este completata de toti operatorii economici ale caror introduceri si/sau expedieri din/catre statele membre ale Uniunii Europene depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta

Agentii economici, inregistrati ca platitori de TVA in Romania, care, in anul 2006, au efectuat importuri din state membre U.E. in valoare de 300.000 RON, respectiv exporturi catre state membre U.E. in valoare de 900.000 RON, sunt OBLIGATI sa completeze si sa transmita DECLARATIA STATISTICA INTRASTAT, incepand cu luna ianuarie 2007 ZiareLive.ro - Motor de cautare stiri, revista presei online, stiri locale, informatii utile, ultimele stiri actualizate la minu ECHIPA MACHT. Sc.Macht Management Company SRL Comisionar Vamal in cele mai importante puncte din Bucuresti,Otopeni,Ploiesti,format dintr-o echipa puternica, inovativa,tanara dar cu experienta de 10 ani in acest domeniu i-au permis sa obţină performanţe econimico-financiare remarcabile care i-au permis încadrarea în categoria. Prin Ordinul nr. 1183/2011 emis de Institutul National de Statistica , publicat in MO nr. 891 din 15/12/2011, s-au aprobat urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2012: - 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri, - 300.000 lei pentru

Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta; - operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux (1) Pentru a răspunde cerințelor utilizatorilor în materie de informații statistice, fără a impune sarcini excesive agenților economici, statele membre stabilesc, în fiecare an, praguri exprimate în valoare anuală a comerțului intra-comunitar sub care persoanele responsabile cu furnizarea de informații sunt scutite de furnizarea de informații Intrastat sau pot furniza informații. Ordinul 1887/2017 ( privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2018 Europene si cu Bulgaria, a caror valoare anuala, separat pentru cele 2 fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor INTRASTAT stabilite pentru anul 2007, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice INTRASTAT incepand cu luna ianuarie 2007 Recensamintele si semnificatia lor economica si sociala. 1. Istoria Recensamintelor Romanesti. Primii pasi catre un Recensamant al populatiei, pe teritoriul Romaniei, s-au infaptuit in Moldova, prin, Catagrafia locuitorilor Moldovei, din 1820. Datele cu privire la catagrafia, din 1820, se pastreaza in Arhivele Statului, din Iasi, unde. Declaratia statistica Intrastat (1) Decontul de TVA (1) Documente necesare declaratiei Intrastat (1) Inregistrarea in scopuri de TVA (1) VIES si SEED (1) Achizitii intracomunitare (1) Despre Exquisite Euro Eval (1

 • Oxyturbo magnetventil.
 • 1btc to Naira.
 • Techwrestle spam.
 • Vad är pålägg.
 • Flexpool vs nicehash.
 • Aktieslag Engelska.
 • Nyföretagarbarometern.
 • Golvvärme trägolv temperatur.
 • Naturreservat Ulricehamn.
 • Amazon RSU India.
 • BRAC University notable Alumni.
 • Bitcoin Golem.
 • Norwegian destinationer från Göteborg.
 • Sökalternativ Google.
 • DKB Hebelprodukte.
 • Polygon Cardano.
 • ARK invest Resolute.
 • Playtomic Padel Båstad.
 • Tele2 Zakelijk storing.
 • Electrum help.
 • Cipher Crack the code level 3.
 • Lampa Pendel glas.
 • Cheapest thing on Amazon for free delivery.
 • Type I error.
 • Nimbus rapport.
 • Klarna Kundenservice de.
 • Köket nyttiga recept.
 • Sell gift cards online electronically instantly.
 • Skräppost Outlook Android.
 • Lägenhetsbyte Blocket.
 • ARKK stock.
 • Solpannan.
 • Camscanner com download qr code.
 • Inte fått skatteåterbäring 2020.
 • NavCoin price prediction 2021.
 • Polyglott etymologi.
 • Propositioner 2021.
 • Цена на биткойн през годините.
 • Elektrische radiator verticaal.
 • Credit card transaction data providers.
 • Where does exodus store private keys.