Home

Panoramaröntgen tänder

Panoramaröntgen. Panoramaröntgen tas för att få en stor röntgenbild som visar över- och underkäke med alla tänder. När man tar en panoramabild har man röntgenfilmen utanför munnen. När bilden tas, rör sig röntgenfilmen framför ansiktet och röntgenapparaten rör sig bakom huvudet. Rörelsen tar cirka 15 sekunder Panoramaröntgen Visar en översiktsbild av tänder och käkar. Röntgenapparaten rör sig runt huvudet, under tiden måste man stå helt stilla Panoramaröntgen. Med panoramaröntgen tas endast en röntgenbild på bara 13 sekunder, där man kan se alla tänder och käkbenet samtidigt. Med en sådan röntgenbild är det mycket lättare för tandläkaren, att få en översikt över din tandhälsa med panoramaröntgen Avvikelser i tanduppsättningen Antal: Över- eller undertaliga tänder kan vanligt-vis bedömas korrekt i en panoramaröntgenbild. Ett undantag kan vara små övertaliga tänder i överkäksfronten (mesiodens), som på grund av spökskuggor från halskotorna kan vara svåra att se (figur 5 a, b)

Tandvård hos oss - Team Bergström - Mölndals Tandhälsa

Panoramaröntgen visar hela käken och ger en översikt över ett stort område. Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården Panoramaröntgen Intraoral röntgen är den överlägset vanligast röntgenundersökningen som utförs i Sverige. Den används bland annat för att tidigt upptäcka karies eller tandlossning innan de leder till större problem. Röntgenstrålningen går igenom tänderna och fångas upp av antingen en film, bildplatta eller digital sensor i din mun Panoramakörkort - Panoramaröntgen, möjligheter & begränsningar Mats Säll (25 poäng) - Online panoramakörkortskurs med genomgång av bedömning av panoramaröntgenbilden, kvalitetssäkring, anatomi & diagnostik. Kurser går även igenom praktisk bildtagning, strålningsfysikens principer samt SSM förordninga

För panoramaröntgen krävs även godkänd tilläggskurs som resulterar i ett panoramakörkort. Oftast är det vårdgivaren som är att betrakta som den egentliga tillståndshavaren när det kommer till att tillse att regelverk efterföljs och att verksamhetens strålskydd kvalitetssäkras Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen behöver numera anmäla sin utrustning. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 Här arbetar cirka 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund. För att leva upp till detta är kontinuerlig utveckling av hela organisationen en självklarhet. Vi tror på målstyrda kliniker med stor frihetsgrad ledda av kompetenta, engagerade och visionsstyrda medarbetare Med panoramaröntgen tas en röntgenbild, där man kan se alla tänder och käkbenet samtidigt. Med en sådan röntgenbild är det mycket lättare för tandläkaren, att få en översikt över din tandhälsa. Det är också denna typ av röntgenbild vi brukar använda oss av inför en implantatbehandling,. Panoramaröntgen Att ta röntgenbilder, sk bite-wing ingår i din basundersökning hos både tandläkare och tandhygienister och används inom all modern tandvård. Röntgen gör att tandläkaren kan se om det finns hål i eller mellan tänderna, om det är förändringar runt roten på en tand eller om det finns plats för en visdomstand

Panoramaröntgen. Intraorala periapikala bilder används för att få en detaljerad bild av alveolarutskottet, status på angränsande tänder då sådana finns samt för att göra mätningar i mesio-distal riktning CBCT datortomografi - avancerad röntgen av tänderna CBCT är tandvårdens modernaste röntgenteknologi för diagnoser med 3-dimensionella röntgenbilder s.k. volymtomografi. Eftersom vi på Willa Remiss har marknadens mest avancerade CBCT-maskin, Morita Veraviewepocs 3D på kliniken, behöver våra patienter inte remitteras till externa röntgenspecialister Röntga var fjärde patient, helst av allt så många som möjligt. Så uppfattades ledningens order av en av de tandläkare Svenska Yle har varit i kontakt med redan för snart ett år sedan PaX-i 3D kräver inte mer utrymme än en vanlig panoramaröntgen - golvyta av ca 1,3x1,2m. Standardmodellerna av PaX-I3D, justera i efterhand i tre olika höjdled så att vinklade tänder kommer med. Med hjälp av detta är det inte längre något problem att få in hela framtänder som är kraftigt vinklade. Läs mer Stäng En panoramaröntgen är en ekonomiskt bra investering för kliniker som har behovet. Vanligen tjänar man in investeringen redan i första ledet då man kan ta betalt för undersökningen. Kliniken bör planera med ett utrymme av ca 1,5x1,5 meter för att kunna utföra panoramaröntgen

Allmän information om tandvård – Tandläkare Unnegård

Kurserna riktar sig till all personal som arbetar med röntgenstrålning inom tandvård, sjukvård, veterinärmedicin och industri. Denna kurs riktar sig till den som ska inneha den radiologiska ledningsfunktionen för en verksamhet med panoramaröntgen och för de som ska genomföra bildtagning med panoramaröntgen Panoramaröntgen. Kliniken är utrustad med panoramaröntgen (OPG) som används för att få en bild av alla tänder, tandrötter och käkarna på en bild. Scanning. Ibland behöver vi göra avtryck av tänder. Anledningen kan vara att en tand är skadad och vi behöver ersätta den med t ex en krona i keramik PRISLISTA Förenklad prislista Basundersökning hos tandläkare 900 kr Panoramaröntgen 600 kr Lagning (en yta, framtand) 740 kr Lagning (en yta, kindtand) 1000.. Vid en undersökning hos oss ingår 4 röntgenbilder och en noggrann klinisk undersökning av dina tänder och tandkött, borttagning av tandsten och till sist en putsning av tänderna. Panoramaröntgen. Kliniken är utrustad med en panoramaröntgen som används för att få en bild av alla tänder, tandrötter och tandbenet på en bild. Fyllninga Inför vissa typer av behandlingar kan det vara nödvändigt med en panoramaröntgen. Vi har panoramaröntgen här på kliniken. En panoramabild ger en bra översikt över tänderna och käkarna

Röntgen av tänder och käkar, Folktandvården, Region

 1. För tandvård upp till 3 000 kronor betalar du fullt pris (gäller för vuxna). För tandvård på 3 001-15 000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning. För tandvård över 15 000 kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning. All tandvård berättigar emellertid inte till ersättning
 2. Vi använder digital röntgen och har även en panoramaröntgen med vilken vi kan få en bra överblick över alla dina tänder med en enda bild. Vid behov kan vi även använda en intraoral kamera för att fotografera dina tänder i munnen. Försäkringskassans information om tandvårdsförsälkringen Vi är anslutna till Försäkringskassan
 3. Modern tandvård för alla. Kontakta oss. Om företaget. Malmö Tandläkarcenter ligger på Kanalgatan i centrala Malmö. Vi är en av Malmös populäraste tandvårdskliniker och vi har öppet alla dagar om året, alltid med en tandäkare på plats. * inkluderar inte panoramaröntgen eller CBCT
 4. Första gången kan någon eller några av dessa åtgärder bli aktuella: Basundersökning 995 kr Akut undersökning 470 kr Röntgenundersökning, enskild tand 70 kr Panoramaröntgen 525 kr. När det gäller barn- och ungdomstandvård så har kliniken avtal med Region Skåne för att kunna bedriva kostnadsfri allmäntandvård samt specialisttandvård inom tandlossningssjukdomar
 5. Panoramaröntgen passar bäst till att diagnostisera sjukdomar i tänder, tandkött och käkben men är inte lika exakt som interoralröntgen av enstaka tänder. Panoramabilden måste ofta kompletteras med en interoralbild om man i panoramabilden upptäcker t.ex. en inflammation
 6. Vid behov av en överblick av hela tanduppsättningen och omgivande strukturer tar vi en panoramaröntgen som visar tänder, käkben och käkleder. Vid en årlig genomgång av tänderna tas oftast fyra intraorala röntgenbilder för att kunna se eventuella hål mellan tänderna eller under fyllningar

Panoramaröntgen . Ibland vill vi ta en panoramaröntgenbild som ger en översiktsbild av hela ansiktsskelettet. Denna teknik används framförallt vid omfattande undersökningar, inför implantatbehandling, operationer och på nya patienter Panoramaröntgen. Det finns även andra mer omfattande röntgenundersökningar, såsom panoramaröntgen (OPG), där man avbildar hela bettet och omgivande strukturer i en och samma bild. Den används bland annat för att följa bettutveckling hos barn och ungdomar, eller som översikt av käkar och tänder En extrakostnad tillkommer för panoramaröntgen. Undersökning av insidan av dina läppar, gom, tandkött, munbotten och tunga för att se om det finns tecken på någon sjukdom. Kontroll hur ditt bett ser ut d.v.s. hur överkäkens och underkäkens alla tänder arbetar tillsammans och vi kontrollerar om det eventuellt finns någon störning i ditt bett som t.ex. tandgnissling

Vi tar emot remisser för panoramaröntgen. Vi hjälper gärna kollegor med att ta panoramaröntgen av god kvalitet och med kort väntetid. Skicka din remiss till adress: Lunda Tandvård Botulfsgatan 2 223 50 Lund. I remissen ber vi om en tydlig frågeställning, aktuella kontaktuppgifter till patienten samt eventuella önskemål om tidsbokning Har gjort panoramaröntgen 1994, 1999 (traditionell med film) samt en digital 2011. Har därutöver gjort vanliga röntgenbilder hos tandläkare. Min fundering är om riskerna ackumuleras i kroppen allt eftersom man tar bilder samt mängden strålning vid en traditionell panoramaröntgen (ej digital)? Vanlig Läs mer Retinerade tänder Röntgenkontroll av tänder vars eruptionstid är överskriden. Jämför med kontralateralen! Om synligt eruptionshinder ej ses och eruptiontiden jämförtkontralateralen är överskriden med minst 6 månader visa ortdontist. Sagittella avvikelser Diagnos Stora horisontella överbett Åtgärd Prova en lämplig form av aktivator Tänderna sätts på plats När tänderna är färdiga får du komma tillbaka till tandläkaren. De nya tandkronorna fästs antingen direkt på implantaten eller på en förlängning av titan, en så kallad distans. Eftervård Tandläkaren ger dig tydliga rekommendationer om hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder

Panoramaröntgen - Folktandvården Sörmlan

Bedriver radiologiskt diagnostik av tänder, käkar och omgivande vävnader. Följande modaliteter finns att tillgå på käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen: slätröntgen av tänder, panoramaröntgen, volymtomografi (CBCT) Panoramaröntgen. 640 kr. Tandhygienistbehandling. 800 - 1500 kr. Lagning av tand. 1000 - 2550 kr. Krona (helkeramisk) 7420 kr. Blekning (båda käkarna) 3200 kr. Tandreglering (Invisalign) 30 000 kr. Bettskena. 4070 kr. Fullständig prislista. Hos oss. Behandlingar Prislista Nyheter Persona Panoramaröntgen ger en bra översyn av tänder och käkar, men bilderna är komplicerade och svåra att tolka. Panoramaröntgenbilder ger mycket information, men de är svårtolkade. Det tycker jag fortfarande, trots att jag har varit radiolog sedan 1988 Panoramaröntgen tänder Röntgen av tänder och käkar, Folktandvården, Region. Jag har gjort en panoramaröntgen, som visar en inflammation under... Video:. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch... Panoramaröntgen -. Priser för tandvård utförd av tandläkare och tandhygienist hos DinTand Vi vet att vi utför bra arbeten till rättvisa priser för vår tandvård och har därför inga problem med att vara transparenta med behandlingspriserna för våra tandläkare och tandhygienister

Panoramaröntgen Astondental - Stockhol

Estetisk tandvård. Vi vill att du ska vara stolt över ditt leende! På Kvarnholmens Tandläkeri har vi kompetens och lång erfarenhet inom estetisk tandvård. Vi tar hand om allt från att korrigera missfärgade tänder och fyllningar, till att åtgärda sneda eller skadade tänder Här ser du alla Tandläkarförbundets aktuella kurser fr om en månad framåt i tiden. Kurserna fylls på 15 mars och 15 oktober. Sök med ett ord i kurstiteln så hittar du en passande kurs Professionell och omsorgsfull tandvård på dina villkor. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Sanei Tandvårdsteam. Läs mer om Cookies. Jag godkänner. Huvudmeny. Hem; Panoramaröntgen . 798kr . 401 . Tandborttagning. Panoramaröntgen 57,50 € 48,50 € Öppning och utvidgning av en tands rotkanaler 158,51 € 148,51 € Rotfyllning av tand, tand med en rotkanal 105. Vi har en panoramaröntgen på vår tandläkarmottagning. Den hjälper oss att få en översikt av dina tänder. Vi får också säkrare diagnostik tack vare den och på så sätt kan vi planera bättre behandlingen. Med denna röntgen kan vi ta en bild av hela käken på en gång

Tandimplantat - Tandläkargruppen UtlandagatanVåra behandlingar » Södertandläkarna

Ibland ingår tandvård som en led i sjukdomsbehandling. Det kan till exempel handla om tandskador i samband med epileptiska anfall, eller infektionssanering inför vissa kirurgiska ingrepp eller behandlingar. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården Panoramaröntgen - behörighetskurs med diagnostisk fördjupning, 8 hp självständigt kunna genomföra adekvat radiografisk diagnostik i panoramaröntgenbilder av tänder och käkar samt kunna identifiera sådana patologiska förändringar som ger anledning till remiss till specialist Hos oss är det öppet 365 dagar om året och där du kan besöka oss från 07.30-20.00 varje vardag. På helgerna håller vi öppet mellan 09.30-17.00. Det gör skillnad. Vi erbjuder tandvård för den moderna människan. Tandvård som är tillgänglig för alla. Modern tandvård i Malmö - tandimplantat av högsta kvalitet till ett bra pri Prislista allmäntandvård. Här hittar du Folktandvårdens Sörmlands priser inom vanlig allmäntandvård som börjar gälla 2021-01-15. Se priserna som en vägledning Panoramaröntgen - barntandläkare, barntandvård, bettrehabiliteringar, ansluten till praktikertjänst, bettskena, amalgamfritt, akut tandvård, amalgamsanering.

Som avslutning tar vi tandsten med modern ultraljudsteknik samt putsar dina tänder. Vid behov tas även en panoramaröntgen - en översiktsbild för att få en tydlig bild av hela din käke, alla tänder och rötter Sneda tänder svårt att hålla rent Sneda och vridna tänder är svåra att hålla rena, och dåligt rengjorda tänder kan i värsta fall leda till karies, tandköttsinflammation och förlust av tänder. Risk för skador och störd bettfunktion Hos en del barn med överbett kan talet vara påverkat och risken för skador på framtänderna vara. Folktandvården värnar om att ge dig en trygg och säker tandvård under pågående coronapandemi. Vi tar stor hänsyn till myndigheternas riktlinjer i arbetet att minska smittspridningen. Folktandvården under Covid-19. Rocka munnen Vi undersöker sedan dina tänder och tandkött. I basundersökningen ingår fyra röntgenbilder, men inför vissa behandlingar eller vid misstanke om sjukdom kan flera bilder eller mer avancerade röntgenmetoder behöva användas. Mindre tandstensbeläggningar kan tas bort vid undersökningstillfället

Tandhälsoförbunde

Panoramaröntgen. Läs mer. CAD/CAM. Läs mer. Implantat. Ibland är det bara en tand, men det kan också vara fler, och till och med tänder i en hel käke. Vi utför hela behandlingen på kliniken. Broar är fastsatta på egna tänder eller tandrötter och kräver att vi slipar dessa först Med tandimplantat ersätter du förlorade tänder. Luxadent erbjuder tandimplantat i Malmö. Vi hjälper dig höja din självkänsla och förbättra din tuggförmåga Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder. 3 715 kr. 823. Partiell protes för temporärt bruk, fyra till fler tänder. 5230kr. 824. Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad. 11 135 kr. 825. Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment. 12 605 kr. 82 Vi anser att friska tänder ska vara en självklarhet för alla. Förutom vår allmänna rekommendation att borsta tänderna två gånger om dagen för att hålla bakterierna borta samt regelbundet använda tandtråd eller tandsticka, rekommenderar vi även våra kunder att besöka en tandläkare och en tandhygienist regelbundet för att se till att allt står rätt till med din munhälsa

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

Panoramakörkort - Panoramaröntgen, möjligheter & begränsnin

Panoramaröntgen; Obs! Dealen gäller presentkort på Invisalign-behandlingen. Invisalign erbjuder den innovation, de kliniska studier och den teknik som med exakthet styr hur dina tänder regleras. Alltid nyskapande Invisalign skiljer sig från konventionella tandregleringsbehandlingar För mer krävande tandvård har vi egna specialister inom de flesta områden, som kan ta emot dig oftast utan kö. Till våra specialister är du välkommen med eller utan remiss. Kliniken har 11 behandlingsrum och två operationsrum med modern utrustning samt panoramaröntgen. Varmt välkommen till Smile Helsingborg Drottninggatan

Strålskydd - Sveriges Tandläkarförbun

När tänderna är färdigställda så skruvas de slutligen fast i implantaten och du kan nu njuta av ditt nya leende med dina fastna tänder. Tandimplantat - Skötsel Dina nya tänder sköter Du på samma sätt som dina egna tänder - med tandborstning, tandtråd och/eller mellanrumsborstar Röntgenundersökningar av tänderna och ansiktsområdet är för tandläkaren ett viktigt redskap för diagnostik och uppföljning av vården. Stråldosen vid panoramaröntgen är cirka 0,02 millisievert (mSv), vilket motsvarar ungefär den bakgrundsstrålningen i miljön man exponeras för under två dygn Det är vid så kallad panoramaröntgen, översiktsbilder av tänder och käken, som tandläkaren även ser halsen ned till fjärde halskotan. Därmed är det då också möjligt att se förkalkningar i halspulsådern. Det är dock inget som tandläkare normalt sett letar efter

Nya regler för tandläkare med röntgenutrustning

PRISER TANDVÅRD. Åtgärd Pris. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 950. 102 Fullständig 124 Panoramaröntgen 550. Hygien. 341 sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom. eller peri-implantit, mindre. Tandläkaren kommer att göra en undersökning av dina tänder och din mun. Undersökningen kompletteras dessutom av en panoramaröntgen. Du får även möjlighet att ställa frågor till tandläkaren samt får även veta hur en behandling går till I en fullständig undersökning registrerar vi föregående tandvård av dina tänder samt eventuella sjukdomstillstånd . Vid en undersökning ingår det fyra röntgenbilder och den avslutas med behandlingsplanering och kostnadsförslag. Vi har även panoramaröntgen. Lagning. Kompositer (Plastfyllning) är idag det vanligaste fyllningsmaterialet

panoramaröntgen - Internetodontolog

Akut tandvård Om du fått tandvärk eller om en tand eller fyllning gått sönder kan du behöva akut tandvård. Ofta behövs speciella röntgenbilder såsom panoramaröntgen och tomografi, en del av vår toppmoderna utrustning i mottagningen i Stockholm. 2. Operatio Blekning av tänder ‍ Missfärgning på tänderna uppkommer främst av rökning, snus, kaffe, te och rödvin men även utav åldring. Att bleka tänderna är ofarligt och det finns ett flertal olika metoder. ‍ En tandblekning håller ett par år, men med tiden går den tillbaka till ursprungsfärgen om ingen ny blekning görs 124 Panoramaröntgen 483 454 125 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder) 456 42 Den tandvård du får ska vara värd att satsa tid och pengar på - den ska ha ett varaktigt värde. Värdebaserad tandvård bygger på att hela teamet skapar en djup relation till dig som patient. Du ska få mer kunskap om tänder och tandhälsa, och bli mer delaktig i behandlingen Tanduttagning, en tand: 1 055 kr: 1 455 kr: 402: Tanduttagning, en tand, komplicerad: 1 570 kr: 2 015 kr: 404: Operativt avlägsnande av en eller flera tänder: 3 220 kr: 3 720 kr: 407: Övrig dentoalveolär kirurgi tex frenulumplastik,separation av del av tand: 2 225 kr: 2 425 k

Personal - Gnesta TandvårdsteamFörebyggande tandvård - Tandläkargruppen UtlandagatanKliniken – Tandläkarna i Kramfors

1969 gjordes en panoramaröntgen av tänderna. Dessutom togs färgbilder av munhålan. Panoramaröntgen och färgbil-derna gjorde det möjligt att räkna antalet amalgamfyllning-ar [6]. Vid uppföljningsstudier 1974-1975, 1980-1981 och 1992-1993 utfrågades deltagarna om 30 specificerade sym-tom under de senaste tre månaderna, bland. Vid årliga besök tar vi bild i munnen, vid större planeringar använder vi panoramaröntgen i tillägg. Tandgnissling Om du ofta vaknar med huvudvärk och ömma käkar eller om du biter ihop hårt under dagen, kan det bero på att du pressar eller gnisslar dina tänder En basundersökning för dig över 23 år kostar 865 kronor hos oss, samma belopp som Försäkringskassan anger i sin referensprislista. Under basundersökningen tar vi fyra röntgenbilder, där vi bland annat ser om du har hål i tänderna. Med en panoramaröntgen, så kallad OPG, ser tandläkaren hela ditt bett, vilket är bra Har du friska tänder brukar det räcka med en undersökning vartannat år. Vi använder det senaste inom digital röntgenteknik och är mycket stolta över att kunna erbjuda dig panoramaröntgen - en undersökningsmetod som tar en bild på både över- och underkäke på en gång. ÖPPETTIDER. Måndag - Onsdag: 08 - 16 Torsdag: 10 - 1 Om vissa tänder är sjuka eller trasiga, behövs det en panoramaröntgen, men för en mer korrekt bedömning kan en CT-röntgen behövas för att få en tredimensionell bild. Naturligtvis är vår tandvårdsklinik utrustad med OPG-röntgen samt 3D CT-röntgenenheter Försenad eller asymmetrisk eruption av permanenta tänder till exempel ektopisk eruption Bedömning av anlag premolarer vid 8-10 ås ålder Vid 8-10 års ålder bör anlag till samtliga tänder, utom visdomständer, synas på röntgen. Det är viktigt att veta att det är tandanlag man ser och inte ett odontom eller dylikt

 • IRemit app.
 • What industries are negatively correlated.
 • Varför kan jag inte googla.
 • DEGIRO kernselectie goud.
 • IQ Option USA.
 • Importera bil från England 2020.
 • Bortträngning körkort.
 • Är radar farligt för katter.
 • Криптовалютные форумы.
 • Маркетплейс.
 • Pärlor barn Panduro.
 • Kolonistuga göteborg blocket.
 • Follow the Money abonnement.
 • Microsoft riktkurs.
 • Litecoin mining hardware comparison.
 • Svenskt Vatten PDF.
 • Piratage webcam téléphone.
 • NASA Mars landing 2021.
 • Kalkugn Halleberg.
 • Terminer Tesla.
 • Bronze Sheet price.
 • Btcpay server docker.
 • Microsoft riktkurs.
 • 2009 Civic Si Reddit.
 • MLP Wiesloch Karriere.
 • Wirecard mystery.
 • SATO token Airdrop.
 • IQ Option forum Philippines.
 • Entra shareholders.
 • Binance cannot verify account.
 • Lediga lägenheter Åhus Blocket.
 • ECB Publications.
 • Santander kontakt företag.
 • Skrill virtual card Reddit.
 • How to open Wooden Money Puzzle Box.
 • Garanterad nyemission.
 • Restaurant robotics companies.
 • Tomt till salu Nödinge.
 • Supply chain performance measurement.
 • Demo trading cryptocurrency.
 • Semafo Canada.