Home

Cao ING salarisschalen

De bijlagen bij de cao 2019-2020 Ons Werkgeluk 5 ING salarisschalen 1 tot en met 15, bruto in euro bij 36 uur per week. Voor de schalen 13 tot en met 15 geldt beleidsvrijheid. Bijlage 1 Salarisschalen 1 tot en met 15 Schaal 3% per 1 september 2019 3% per 1 september 2020 Min Mid Max Min Mid Ma ING - Cao. In de cao van ING vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie, verlof en pensioen. Download je cao. Looptijd cao: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020

ING Bank 2018 Nieuws. 25-11-2019 Nieuwe tekst CAO ING Bank 2019-2020; 28-02-2019 Onderhandelingsresultaat CAO ING 2019-2020; 27-02-2018 Nieuwe tekst CAO ING Bank 2018; 17-07-2017 Onderhandelingsresultaat CAO ING 2018; 03-06-2016 Wijziging tekst CAO ING Bank 2015-2017; 09-03-2016 Nieuwe tekst CAO ING Bank 2015-2017; 17-07-2015 Nieuwe tekst CAO ING Bank 2015; Generie 6.8 Salarisschalen Tabel 1.a Salarisschaalbedragen (bruto op basis van 12 maanden) per 1 januari 2021 op basis van 36-urige werkweek Tabel 1.b Salarisschaalbedragen (bruto op basis van 12 maanden) per 1 januari 2021 op basis van 36-urige werkweek na conversie van de beoordelingstoeslag naar functiesalaris conform artikel 6.4 (+ 7,5%

Cao ING - FN

Gedurende de looptijd van deze cao gaan ten minste 20 nieuwe ING-collega's met een arbeidsbeperking aan de slag. Belonen & waarderen Het salaris is per 1 september 2019 met 3% gestegen en zal nogmaals met 3% stijgen per 1 september 2020, waarbij de onder- en bovengrens van de salarisschalen ook met 3% stijgen De afspraken in een cao, en dus ook de lonen, zijn vaak gunstiger dan wat de wet voorschrijft. Zo ligt het salaris in cao's meestal hoger dan het minimumloon. Bovendien mag de werkgever nooit minder betalen dan de lonen in de cao en het wettelijk minimumloon. Deze bedragen zijn een minimale vereiste. 4. Wat moet ik minimaal per uur verdienen

CAO ING Groep Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO voor ING Groep, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites Schaal 1 t/m 3 per 1 juli 2020. Nummer. Schaal 1. Schaal 2. Schaal 3. 0. 1.687,63. 1.797,04. 1.920,52

CAO-partners hebben vastgesteld dat de invoering van het employabilityprogramma, waarin medewerkers voor een richtbedrag van € 1.200 per drie jaar mogen aanwenden, zeer voorspoedig verloopt SALARISSCHALEN PER 01-02-2019 FUNCTIESCHALEN. Author: Babak Mohammadzadeh Created Date: 7/2/2018 11:51:16 AM. Alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn nu definitief: Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 50 euro en het IKB-percentage met 0,5 procent. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent De Sanquin cao-app. Van de cao Sanquin is een app gemaakt. Super makkelijk! Met praktische info over onder andere salarisschalen, feestdagen en schoolvakanties. Maar je kunt bijvoorbeeld ook je onregelmatigheidstoeslag berekenen. Je kunt de cao Sanquin app vinden in je App Store (IOS) of Play Store (Android). Spreken onze arbeidsvoorwaarden je aan

ING Bank wil salarissen drie jaar lang bevriezen. FNV-bestuurder Gerard van Hees zegt tegen persbureau ANP dat hij het vreemd vindt dat ING nu inzet op een meerjarige cao *CAO GGZ 2019-2021 Salarisschalen per functiegroep, niveau 1 augustus 2020* Functiegroep 10 aanloopschaal 09 Euro funct.schaal 10a Euro funct.schaal 10b Eur Cao voor de Handel in Bouwmaterialen. 1. Salarisschalen. Het salaris wordt meestal betaald per kalendermaand ofwel een aangesloten periode van 30 dagen. Soms krijgt de werknemer zijn salaris 'per periode' (dat is een dertiende deel van een kalenderjaar), of per 4 weken of per week

€296,- voor de werknemer met een salaris lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 6; €168,-­ voor de werknemer met een hoger salaris dan in sub a. De maand december is hiervoor de peildatum Salarisschalen Cao Ziekenhuizen (7.1.1) Inpassingstabel 2019-2021 Salaristabellen 1 januari 2021 Salaristabellen 1 januari 2020 Inpassingstabel 2017-2019 Salaristabellen 1 juli 2018 Salaristabellen 1 juli 2017 Salaristabellen 1 januari 201 Tekst cao-akkoord 2020 CAO-tekst 2020 compleet Loon- en Functiesysteem Vraagbaak voor werknemers Vraagbaak voor werkgevers Handige links voor werknemers Handige links voor werkgevers Oude CAO Thema's Duurzame Inzetbaarheid Mantelzorg Ontwikkelgesprekken MijnLoopbaanCoach Goede Gesprek Generato Cao Dierenartspraktijken dierenartsen in loondienst 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 Pagina 3 van 66 Preambule 1. Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao in gezamenlijk een addendum ontwikkelen om werkgevers en werknemers meer handvatten te bieden invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. 2 Stapje voor stapje komt de ING-cao tot stand. In het najaar is de cao-tekst klaar. We hebben op hoofdlijnen een resultaat bereikt over de ontkoppeling van beoordelen en belonen. Maar we moeten wel nog kijken naar de financiële cijfers. Daarna kan de tekst definitief worden. Salarisverhoging hangt straks niet meer af van je performance scor

Salaris en Arbeidsvoorwaarden ING Bank 2018 CAO ING Bank

Salarisschalen Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven per 1 januari 2021. Salarisschalen Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven per 1 juli 2020. Salarisschalen Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven per 1 januari 202 Cao voor het Verzekeringsbedrijf 2021 11 maart 2021 | Pag. 5 Bijlage 3.2.1. Salarisschalen 51 Salarisschalen per 1 februari 2021 51 Jeugdschalen per 1 februari 2021 51 Salarisschalen per 1 juli 2021 52 Jeugdschalen per 1 juli 2021 52 Bijlage 4.1.3. Overgangsregeling arbeidsduur oudere werknemers 53 Bijlage 4.3.1. Overgangsregeling vakantie 5 Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 van toepassing. De CAR-UWO is daarmee vervallen. Materiële rechten en plichten uit de CAR-UWO zijn omgezet naar de cao

CAO Banken - 6.8 Salarisschale

Duidelijk overzicht van de actuele cao en salarisschalen binnen het onderwijs. Bijgewerkt tot en met 2021 Loontabellen cao Groothandel Groenten en Fruit per 1 juli 2020; De cao-commissie van GroentenFruit Huis is in goed overleg met de vakbonden, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU werknemers, gekomen tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. Informatie over CAO 11 HISWA De CAO is met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021 ingegaan en op verschillende punten gewijzigd. Daarnaast zijn de salarisschalen per 1-3-2021 ingrijpend gewijzigd, en moeten de werknemers opnieuw ingeschaald worden Cao Mbo 2021 Salarisschalen. Cao Mbo 2021 Salarisschalen - CAO MBO 2020 - 2021 Looptijd 1 juli 2020 tot 15 mei 2021 01-01-2020 01-07-2020 ASM 335 Leraar in opleiding LIO cf. Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2018 - 2020. 26 lid 5 Salaris bij fulltime aanstelling LIO. CAO MBO 2018 2020. Bvmbo On Twitter Downgraden In Wat Salaris Functiemix Of Inhoud Van Ons Vak Het Maakt Nogal Wat. Cao apotheken - Salarissen 1 april 2020.pdf — PDF-bestand, 78 KB (80121 bytes) Navigatie. Actueel Nieuws. Onderhandelingsresultaat Cao Apotheken bereikt; salarisschalen per 1 maart 2019 apothekers; volledige agenda ALV; Cao Apotheken 2017-2019 algemeen verbindend verklaard.

Bijlagen Cao umc A Salarisschalen 100 B Salarisschalen arts-assistenten (schaal 11a) 105 C Salarisschalen academisch medisch specialisten 106 D Salarisschalen leerlingen en onderzoekers in opleiding 107 E Vloer vakantie-uitkering 108 F Bedragen waarnemingstoelage 109 G Vergoedingen stagiaires en coassistenten 11 cao's en salarisschalen . Salarisschalen zijn vaak opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Veel overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen, zoals de zorg en het onderwijs, werken met een cao en salarisschalen Salarisschalen Cao umc geldend van 1 augustus 2020 GEWIJZIGD: CAO VERHOGING VAN 3,0% HR - Services - Beheer 0 1792 0 1831 0 1870 0 1912 0 1989 0 2131 0 2422 0 2769 0 3050 0 2911 0 3922 0 4763 0 5456 0 5725 0 6210 0 6732 0 7298 0 801 6.1 Uw salarisschaal. De salarisschalen staan in dit hoofdstuk van de cao. Een van deze salarisschalen geldt voor u. Welke dit is, is afhankelijk van uw functie en de salarisschaal die daaraan in het Functiegebouw Rijk is verbonden. Als voor u geen functie in het Functiegebouw Rijk geldt, en uw salarisschaal ook niet is geregeld in het specifieke deel van deze cao, dan heeft uw werkgever met. Een kijkje achter de schermen bij ENGIE salaristrends op basis van 89 salarissen voor 76 banen bij ENGIE. Salarissen anoniem geplaatst door werknemers bij ENGIE

Cao Jeugdzorg salarisschalen. De loonschalen in jeugdzorg zijn vastgelegd in de Cao Jeugdzorg 2019 -2020. De cao is afgesloten door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. Hieronder vind je meer informatie en handige links salarisschalen per 01-01-2015 functieschalen trede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 h2 h1 p sa toi Cao SGO. De Cao Gemeenten geldt voor werknemers in dienst bij gemeenten en de Cao SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties. Voor 1 januari 2020 vielen beide groepen werknemers onder dezelfde rechtspositieregeling, de CAR-UWO

Cao ING - Sector Banken - CNV Vakmense

CAO ING-Bank 2019-2020 - FlexNieuw

In deze cao zijn zaken zoals vakantie-uren, vergoedingen, ouderschapsverlof en salarisschalen vastgelegd. Ook het leerlingsalaris wordt via deze cao's bepaald. Voor de ouderenzorg geldt de CAO VVT: verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De huidige cao loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021 Actuele salarisschalen van de Cao Jeugdzorg 2019 - 2020. Alle loonschalen op een rij. Download de pdf 1 CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 1 - 1 - 2020 tot 1 - 1 - 2021 Disclaimer De òWSGO in 22-11-2019: Deze cao is formeel nog niet tot stand gekomen. oprichting ó en de vakbonden FNV, CNV Overheid en FDO-MHA hebben same De salarisschalen bij de UT zijn landelijk vastgesteld in de cao Nederlandse Universiteiten. Er zijn 18 algemene salarisschalen. Daarnaast is er voor bepaalde functies een aparte salarisschaal en zijn er speciale jeugdsalarisschalen In veel cao's zijn afspraken gemaakt over salarisschalen. In een salarisschaal staat aangegeven hoeveel je minimaal en maximaal kunt verdienen in een bepaalde functie. Iemand die net begint met werken, start al snel onderaan in de schaal

Nieuwe tekst CAO ING Bank 2019-2020 - FlexNieuw

CAO GGZ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ 2019 - 2021 (1 juni 2019 tot 1 december 2021) CAO GGZ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ salarissen voor leerlingen met ingang van 1 januari 2020 verhoogd. Voor leerlingen op kwalificatieniveau 3, 4 en 6 worden de salarisbedragen als volgt aangepast Toelichting: Houd er rekening mee dat In april 2016 de salarissen met 1,5% te zijn verhoogd. Vervolgens zijn de salarissen in januari 2017 opnieuw verhoogd met 1,5%. Salarisschaal In bijlage I van de CAO is de functieniveaumatrix te vinden welke wordt gebruikt om de juiste salarisschaal te gebruiken Salarisschalen Cao Kinderopvang. De loonschalen in kinderopvang zijn vastgelegd in de Cao Kinderopvang 2020-2021. Hieronder vind je meer informatie en handige links. Zo heb je alles op een rijtje en achterhaal je makkelijk welke schalen er zijn en welke loonschaal bij welke functie past Wil je weten wat er in jouw cao is afgesproken over werktijden, salaris en verlof? Zoek je cao op deze pagina en lees verder Cao Dierenartspraktijken 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 Pagina 5 van 62 15. Maand: een kalendermaand 16. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei in lustrumjaren, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweed

Info over wsw salarisschalen. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 30.600 resultaten voor wsw salarisschalen - 0.014 sec In de cao van Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en Jeugdgezondheidszorg vind je landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, vakantie, toeslagen, werktijden en pensioen. Bekijk hier de cao VVT 2019 - 2021; De cao is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iPhone Een CAO kan ook sectorspecifieke salarisschalen bevatten dat niet verplicht moet worden gehanteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval in de CAO voor vak- en tijdschriften. Bedrijven in deze sector mogen een eigen loongebouw ontwikkelen, mits de salarissen daarin niet lager zijn dan die in de sector-CAO De extra cao zuivel hoger personeel salarisschalen die er nog liggen blijven tot 1 januari voor rekening van de betrokken werkgevers. De pensioen-cao wordt verlengd van 1 januari tot en met 31 december Antwoorden op de meest gestelde! Boonstra CNV Grappige kaarten verjaardag man t. In de jaren zeventig en tachtig werden drie systemen 'versleten'

Salarissen voor ING in Nederland Indeed

 1. De rekentool om de CAO-loonsverhoging 2021 te berekenen is beschikbaar. Op 17 maart keurden werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2021 goed. Deze CAO loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
 2. stens dezelfde periodiek als de werknemer al had
 3. De cao Sportverenigingen is beschikbaar voor leden van Netwerk in de Sport. Iedere lokale sportvereniging (of sportorganisatie zonder winstoogmerk) met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan, kan lid worden van de werkgeversvereniging
 4. Cao-partijen willen werkgevers en werknemers stimuleren om grotere contracten overeen te komen. Zij zullen zich eveneens maximaal inspannen zodat aan het einde van de looptijd van deze cao 90 % van de in dienst zijnde werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Jaarlijks zullen cao-partijen dit evalueren
 5. Salarissen Cao Sociaal Werk 2019-2021 4 van 4 Pensioenpremieverdeling Met ingang van 1 september 2019 is er een gelijke verdeling tussen werkgever en werknemer van de premie voor het ouderdoms-/partnerpensioen (OP/PP). De premieverdeling voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) wijzigt niet
 6. De salarisschalen voor het voortgezet onderwijs staan vastgelegd in de cao vo. Bij de salarisschalen in het voortgezet onderwijs maakt de cao onderscheid tussen een LB-, LC , LD- en LE-functie. Iedere functie correspondeert met een salarisschaal die altijd uit twaalf treden bestaat

ING Bank: cao nieuws oktober 2019 De Uni

De CAO GGZ 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. De CAO GGZ salarisschalen en CAO GGZ rechten en plichten worden hier weergegeven. De CAO GGZ loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021 Minder regels meer principes is het motto van het onderhandelingsresultaat over de ING-cao. Dat is wennen, zowel voor jou als voor je leidinggevende. Omdat CNV jouw werkgeluk van belang vindt, hebben wij afspraken gemaakt om dat zo concreet mogelijk invulling te geven. Jij mag er nu over stemmen Salarisschalen. De salarisschalen per 1 juli 2019 vindt u in hoofdstuk 4 (Inkomen) van de cao. De salarisschalen per 1 juli 2020 staan in bijlage 8 van de cao

De salaristabel bevat een salarisschaal niveau 8a. Deze schaal kan, indien door werkgever gewenst, door (zeer) grote podia worden gebruikt bij een inschaling van medewerkers in salarisschaal niveau 8. De treden in salarisschaal 8a kunnen in dat geval een uitloopmogelijkheid bieden van schaal 8, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om voor een functie een maximu Salarisschalen CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Ga naar hoofdinhou

Welk salaris moet ik verdienen volgens mijn cao

De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds. De salarisschalen behorend bij de Cao voor het Slagersbedrijf (1januari 2019 tot en met 31 december 2019) kun je hieronder downloaden Salaristabellen. Bekijk hier de salaristabellen en flexschaal van CAO Vermo: Documenten: Cao vermo salarisschalen per 1 oktober 2020: Flexschaal per 1 januari 202 Salarisschaal Kernfuncties Jeugdschalen 15 jaar 16 jaar 17 jaar Aanloopschaal Minimum bru- to jaarsalaris 956,67 1127,77 1322,23 1615,80 20940,77 1615,80 1615,80 1638,77 1682,04 1726,45 1772,03 1818,80 1866,82 Schoonmaker 1014,07 1195,43 1401,55 1615,80 21369,61 1648,89 1692,41 1737,11 1782,96 1830,03 1878,3 Alle in deze cao genoemde bedragen, vergoedingen en salarissen zijn bruto, tenzij expliciet staat vermeld dat ze netto zijn. Bedragen worden slechts netto uitgekeerd voor zover de fiscale regelgeving zich hier niet tegen verzet. Artikel 1:5 Aanvang, duur, wijziging en beëindiging cao 1

CAO ING Groep CAO / sectoren - salaris informati

 1. Cao voor het Verzekeringsbedrijf 20 april 2020 | Pag. 2 Inhoud Voorwoord 6 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 8 1.1. Begrippen 8 1.2. Werkingssfeer 10 1.2.1. Werkgever 10 1.2.2. Werknemer 10 1.3. Cao en individuele arbeidsovereenkomst 11 1.4. Wet en cao 11 1.5. Looptijd en tussentijdse aanpassing van de cao 11 1.6. Paritaire cao-commissie 1
 2. gsraad, faciliteiten voor de bij deze cao betrokken vakbond ; Bijlage 1. Salaristabellen en inpassingstabel ; Bijlage 2. HR cyclus ; Bijlage 3. Overgangsprotocol PLB ; Bijlage 4. Klokkenluidersregeling ; Download CAO (pdf
 3. Salarisschaal Hoe uw salarisschaal is ingericht, vindt u in de financiële arbeidsvoorwaarden in Bijlage A van de cao. Naast uw salaris heeft u recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. U ontvangt 8% vakantie-uitkering over uw totale loon en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het salaris dat u in dat kalenderjaar heeft ontvangen
 4. Looptijd cao De cao van Nederlands Loodswezen B.V. is geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Als één van de vakorganisaties of uw werkgever deze cao niet opzegt, wordt zij telkens met 12 maanden verlengd. Stel dat één van beide partijen deze cao opzegt, maar dat de onderhandelingen over de nieuwe cao nog niet zijn afgerond
 5. CAO » Artikel 33c Salarissen voor leerlingen in de BBL (per maand) Actueel. Agenda Blogs Film Nieuws Persberichten Publicaties Vacatures Thema's. Arbo Circulaire Metaalketen Duurzaam en circulair.
 6. De cao-partijen stellen een z.g. squad samen van vertegenwoordigers van ING en de vakorganisaties vanuit verschillende disciplines, die medewerkers zal betrekken waar dat kan. Met deze cao laten we opnieuw zien de meest innovatieve arbeidsverhoudingen na te streven en stellen we onze medewerkers in staat iedere dag weer te werken aan de ultieme klantbeleving voor onze 8,5 miljoen klanten
 7. Salarisschalen cao beroepsgoederenvervoer www.stlwerkt.nl. Op 1 januari 2019 loopt de huidige cao van ING Bank af. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn op 30 november 2018 gestart. 11 december 2018 ING Bank: Verslag dag 2 van de cao-onderhandelinge Cao 2018.

De salarissen en salarisschalen zijn als volgt aangepast: per 1 februari 2021: 1 % structureel per 1 oktober 2021: 1 % structureel Normale arbeidsduur; sportjournalisten 2. Conform artikel 1.4 sub l. van de cao is de salarisschaal voor Dagbladjournalisten gebaseerd op een normale arbeidsduur van gemiddeld 152 uur per vier weken (38 uur per week. De CAO Zoetwaren is een minimum-cao: werkgevers moeten minimaal de arbeidsvoorwaarden leveren die in de cao zijn vastgelegd. Betere arbeidsvoorwaarden bieden mag wel, slechtere voorwaarden zijn niet toegestaan. Afspraken voor iedereen De CAO Zoetwaren is van toepassing op ondernemingen in de zoetwarenindustrie Salarisschalen CAO VVT per 1 juli 2020 FWG 65 Salarisregeling VVT = 15 FWG 45 FWG 75. Title: ZC salarisschema's 2020-07-01+min.ln.xlsx Author: BOERE

Cao Vvt 2021 Salarisschalen. Cao Vvt 2021 Salarisschalen - CAO Ziekenhuizen 2019 2021 Salaris- en inpassingstabellen 2019 2021 CAO Ziekenhuizen 2017 2019 Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juli 2018 Principeakkoord AMS 2021 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2018 AMS. In het geval van de cao vvt is het loon gestegen met 35 per 1 juni 2020 Daarmee is de nieuwe cao-UB formeel tot stand gekomen. De cao is in werking getreden op 1 augustus 2020 en loopt tot en met 31 december 2021. Er wordt nu hard aan gewerkt om de tekst van de nieuwe cao op deze site beschikbaar te stellen. Hier kunt u de salarisschalen uit de nieuwe cao alvast downloaden Als werknemer val je vaak onder een cao. Daarin staan afspraken over je salaris en je vakantiedagen. Bekijk de video en zie wat je nog meer aan een cao hebt... Cao gezondheidscentra InEen heeft de Cao Gezondheidscentra, die voor de 4.500 werknemers in gezondheidscentra gold, opgezegd per 1 maart 2019. InEen wil alle f Nieuwe salarisschalen Cao Hidha bekend . In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat hidha's per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1 procent krijgen en per 1 januari 2018 een verhoging van 2,5 procent. De uitbetaling van beide salarisverhogingen vindt plaats in juli 2018

NVJ salarisschalen NVJ legt cao-voorstellen voor aan leden AT5 Nederlandse . In de onlangs door NVJ en CNV vakmensen afgesloten cao voor omroeppersoneel is afgesproken de volgende structurele verhogingen van de salarisschalen door te voeren: 2,6% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020, 1,4% per 1 april 2021 Bent u werkzaam bij ING, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en arbeidsvoorwaarden. CAO. 2018 - 2022. Infographic cao ING 2018 ; Salarisschalen VVT per 1 oktober 2018. Tools. Hier kun je tools vinden: handige hulpmiddelen, standaarden en modellen. Ook is het mogelijk om een tool die je zelf De cao Glastuinbouw heeft betrekking op 37.000 medewerkers. Glastuinbouw Nederland zet zich in voor een goede cao met passende en eigentijdse arbeidsvoorwaarden 2019 Salarissen per 1 maart 2019 apothekers in loondienst.pdf — PDF-bestand, 388 KB (398015 bytes

 • Jack Dorsey Lifestyle.
 • Vattenbrist i världen karta.
 • NIO interior.
 • TQ Tezos medium.
 • Luftvärmepump liten stuga.
 • TransferWise Skatteverket.
 • Genesis My chart.
 • Binance card Spotify.
 • BLOX meerdere accounts.
 • Smyckestillverkning.
 • 25m Pool im Garten.
 • Ålder dödsfall corona.
 • Bookmap.
 • Bonnier Carlsen manus.
 • Population growth calculator.
 • GMU PAC.
 • How to open Wooden Money Puzzle Box.
 • Online tekenen kind.
 • Bokföring fast pris.
 • Värme hus alternativ.
 • Xkcd magic.
 • Vaxholm bäddsoffa recension.
 • TokenTax.
 • Pensionärsrabatt glasögon.
 • Auctus blog.
 • How to fund crypto account Reddit.
 • Länsmansvägen Älvängen.
 • Fiske piparbölesjön.
 • DEGIRO geldmarktfonds uitboeken.
 • Stockholm Rose Designs.
 • Alfa Laval huvudkontor.
 • India news.
 • Gmail add contact.
 • Gå igenom det härdar.
 • Teknikmagasinet Nordstan.
 • Min skatt skattekort.
 • Wetter lugano, schweiz.
 • Bra fonder SAVR.
 • Is bullfighting legal.
 • Mufti Taqi Usmani contact.
 • Bfgminer NiceHash setup.